Geleider

Onder een geleider verstaan we een materiaal of voorwerp, welke elektrische stromen doorlaat. Daarbij heeft een geleider doorgaans een zeer lage weerstand, om de doorstroming van de elektrische [...]