Een aardlekautomaat komt tegenwoordig voor in alle moderne meterkasten. De automaat zorgt er voor dat de elektrische installatie beveiligd wordt en kan gezien worden als de moderne variant van de aardlekschakelaar. Een aardlekautomaat beschermt de installatie onder meer tegen een te hoge lekstroom en tegen overstroom door bijvoorbeeld kortsluiting. Mocht er inderdaad kortsluiting opduiken in een bepaalde groep, dan zorgt de aardlekautomaat ervoor dat de stroom van deze groep wordt uitgeschakeld. Elders in een pand kan er dan nog wel gewoon stroom gebruikt worden. Dit kan ook als een nadeel gezien worden, aangezien het lastiger is om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Schakel direct een elektricien in.