Een aardpen is een lange staaf of pen van metaal. De aardpen staat altijd in verbinding met het elektrische netwerk in een woning of bedrijfspand. Deze metalen staaf wordt een aantal meters de grond in geslagen, totdat deze het grondwater bereikt. Een aardpen moet ervoor zorgen dat de aanvoer van elektriciteit tijdig wordt uitgeschakeld bij kortsluiting in de elektrische installatie. Nieuwbouwwoningen worden vrijwel altijd standaard voorzien van een aardpen. Een aardpen vergroot namelijk de veiligheid bij elektrische problemen. Dit omdat een aardpen vanaf midden jaren ’70 verplicht is bij woningen in Nederland. Huizen die voor de jaren ’70 gebouwd zijn, hebben meestal geen aardpen.

Schakel direct een elektricien in.