Met het begrip ampère wordt niets anders dan de stroomsterkte bedoeld. Deze term is vernoemd naar de Fransman André-Marie Ampère. De definitie van ampère is in feite gebaseerd op de sterkte van het magneetveld dat heerst rond een stroomkabel. Naarmate er meer stroom door een kabel loopt, wordt het magneetveld ook sterker. Dit resulteert in een grotere stroomsterkte. De hoeveelheid ampère die door twee evenwijdige stroomkabels loopt, is overigens altijd even groot. Groepen in een meterkast kunnen een maximale stroomsterkte (ampère) aan. Wanneer er te veel ampère van een groep gevraagd wordt, zorgt dit ervoor dat de groep eruit vliegt en er geen stroom meer beschikbaar is.

Wat verstaat men onder ampère?

Zoals we reeds beschreven beschrijft het aantal ampère de sterkte van het magneetveld rond een stroomkabel. Het is een natuurkundige eenheid, die men gebruikt om de stroomsterkte in uit te kunnen drukken. Die stroomsterkte is belangrijk bij elektrawerkzaamheden. Een groep in de meterkast kan namelijk slechts een vooraf vastgestelde stroomsterkte verwerken. Overschrijdt de stroomsterkte deze limiet? In dat geval springt de stop uit de groepenkast en ontstaat er een stroomstoring in huis.

ampèreHet maakt dat het belangrijk is om bij het aansluiten van grootstroomverbruikers als een oven, vaatwasser of wasmachine te kijken naar de invloed die dit heeft op de gevraagde stroomsterkte van een groep in de groepenkast. Apparaten die een hoge stroomsterkte vergen zijn naast de reeds genoemde apparaten de droger (2.400 Watt), de boiler (2.000 Watt) en een waterkoker (1.725 Watt).

Ampère hangt samen met diverse andere eenheden. Denk ook aan de elektrische lading die een elektrische stroom van X ampère kan veroorzaken. Die elektrische lading drukt men uit in een X Coulomb per seconde (C/s). In de basis stelt men dat een stroomsterkte van 1 ampère overeenkomt met een stroom van 1 C/s. Naast de samenhang tussen ampère en Coulomb, bestaat er ook een verstand tussen ampère, volt en Watt. Daarop wordt later in dit artikel ingegaan.

Elementaire lading toegelicht

Wanneer men spreekt over stroomsterkte en ampère, komt ook de elementaire lading al snel aan bod. Onder de elementaire lading verstaan we de elektrische lading, welke gedragen wordt door een proton. Proton is het tegengestelde van de elektrische lading die wordt gedragen door een elektron.

Verband tussen ampère, volt en Watt (met praktisch voorbeeld)

Reeds werd al kort ingegaan op het verband wat de stroomsterkte heeft met andere eenheden. Om dit verband makkelijker te maken, nemen we het voorbeeld van een rivier. Zou u in de rivier meten hoeveel water een bepaald punt per seconde passeert, dan valt dat te vergelijken met de grootte van de stroomsterkte in een stroomkabel. Als u weet hoeveel water het punt passeert, kunt u ook iets zeggen over de snelheid of kracht van het water in de rivier. Dit is te vergelijken met de spanning op de elektra in de stroomkabel. Een derde element is de hoeveelheid energie die het stromende water opwekt. De hoeveelheid energie drukt u uit in het aantal Watt. Natuurkundig wordt het voorbeeld van de rivier vastgelegd in de formule: P = U x I. Hierbij staat de P voor het vermogen, de U voor de spanning en I voor de stroomsterkte. Voor de meeste woningen geldt dat groepen in de meterkast 16 ampère kunnen leveren aan de apparaten die hierop aangesloten zijn. Bij een spanning van 230 volt, zoals we die in Nederland kennen, kan dus een vermogen van 3.680 Watt geleverd worden. Kijk nog eens naar het vermogen van de eerder benoemde apparaten, om te zien welke apparaten gecombineerd kunnen worden. Vaak vindt u bij apparaten hoeveel milliampère zij vragen.

Vermogen berekenen met behulp van ampère

ampère

De formule P = U x I werd al geïntroduceerd in de vorige alinea. Met deze formule is het mogelijk om het vermogen van een apparaat te berekenen. Houd er hierbij wel rekening mee, dat u de spanning en de stroomsterkte van het apparaat nodig heeft. De spanning drukt men uit in het aantal volt, terwijl u de stroomsterkte herkent aan het aantal ampère wat een apparaat nodig heeft. Neem als voorbeeld een wasmachine, welke vaak een stroomsterkte heeft van circa 10 ampère. Dit betekent dat het vermogen van zo’n wasmachine op P = 10 x 230 Watt ligt. Deze som uitgerekend komt u uit op 2.300 Watt voor een wasmachine. Wetende dat er van een groep in de groepenkast ongeveer 3.680 Watt aan vermogen mag worden gevraagd, betekent dit dat u naast de wasmachine enkel nog wat kleine apparaten aan kunt sluiten.

Zou u de wasmachine combineren met een wasdroger, dan komt het totale benodigde vermogen boven de 3.680 Watt uit. Ook een wasdroger vergt een stroomsterkte van 8 tot 10 ampère. Dit komt neer op een vermogen tussen de 1.840 (8 x 230) en 2.300 (10 x 230) Watt uit.

Stroomsterkte berekenen met behulp van ampère

Weet u het vermogen wat een apparaat levert en de spanning waarop deze aangesloten wordt? In dat geval is het mogelijk om de benodigde stroomsterkte van het apparaat te achterhalen. Dit doet u met dezelfde formule, als waarmee u het vermogen van een apparaat berekent. U kunt deze formule omschrijven naar I = P / U. Hierbij staat I nog steeds voor de stroomsterkte uitgedrukt in ampère, P voor het vermogen uitgedrukt in Watt en U voor de spanning uitgedrukt in volt. De spanning is op een normaal Nederlands stopcontact altijd 230 volt. Houd er rekening mee, dat u voor sommige apparaten een speciaal stopcontact gebruikt. Deze stopcontacten zijn geschikt voor krachtstroom en leveren zodoende een hogere spanning.

Nemen we een sauna, dan heeft deze vermogen van circa 2.000 Watt. Wetende dat de spanning op het stopcontact 230 volt is, kunnen we berekenen wat de benodigde stroomsterkte van de sauna is: I = 2.000 / 230. Dit komt neer op een stroomsterkte van 8,7 ampère. Kijken we naar een computer, dan komt het vermogen vaak uit op circa 200 Watt. Dit betekent dat een computer een stroomsterkte vergt van 200 / 230. Dit komt neer op 0,87 ampère.

Bereken uw energieverbruik met ampère

Wanneer u het energieverbruik van een apparaat of uw volledige huishouden wilt berekenen, kan dit door te kijken naar de stroomsterkte van apparaten. Het vermogen van een apparaat kunt u ook uitdrukken in joule per seconde (J/s). Naast J/s is ook kWh een vaak gebruikte uitdrukking om aan te geven hoeveel energie een apparaat verbruikt. Laat u een apparaat met een vermogen van 1 kW een uur draaien, dan heeft u 1 kWh verbruikt. Weet u het totaal aan kWh dat u verbruikt, dan kunt u dit vermenigvuldigen met uw energietarief om het energieverbruik om te zetten naar kosten in euro’s. Houd hierbij eventueel nog rekening met een dubbel tarief.

Kijken we naar een koelkast zonder vriesgedeelte, dan heeft deze vaak een vermogen van circa 50 Watt. Dit komt neer op 0,05 kWh. Laat u het apparaat een dag werken, dan heeft u voor de koelkast 1,2 kilowatt verbruikt. Een droger verbruikt veel meer energie! Laat u de kleding gedurende twee uur drogen, dan betekent dit dat u circa 4,8 kilowatt verbruikt heeft. Een droger heeft een vermogen van 2.400 Watt, wat neerkomt op 2,4 kWh.

Ampèremeter en ampèretang

Een ampèremeter of ampèretang, welke we ook wel stroomtang noemen, kan u helpen bij het bepalen van de stroomsterkte van een apparaat of circuit. Sluit de ampèremeter op het circuit aan en schakel het apparaat vervolgens in. De ampèremeter berekent op basis van de stroom die door het circuit loopt, wat de stroomsterkte is. Houd er rekening mee dat een ampèremeter bepaald niet goedkoop is. De kosten liggen vaak al snel op een paar honderd euro.

Meer ampère nodig?

Het kan voorkomen dat de huidige indeling van de groepenkast niet volstaat voor de apparaten die u in huis of rondom uw woning gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de oplaadpaal voor uw elektrische auto, of een soortgelijke grootstroomverbruiker. In zo’n situatie kunt u de groepenkast uitbreiden. Een groepenkast uitbreiden biedt u de mogelijkheid om de stroomsterkte van een individuele groep te verhogen. Naast de stroomsterkte zal hierbij ook het vermogen van de groep toenemen. Neem nog eens de formule P = U x I. Als I toeneemt en U gelijk blijft, zal ook P toenemen. Dit betekent dat het vermogen wat u op de groep in de groepenkast kan aansluiten niet boven de 3.680 Watt uit mag komen.

Tip: schakel voor het uitbreiden van de groepenkast een elektricien in. Het is erg lastig om de groepenkast zelf uit te breiden.

Schakel ons direct in.

Schakel ons direct in.