In een woning zijn vandaag de dag veel elektrische apparaten te vinden. Dit brengt veel gebruiksvoordelen met zich mee, maar het gebruik van apparaten die werken op elektriciteit kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Wanneer er bijvoorbeeld kortsluiting ontstaat, bestaat de kans dat dit zorgt voor brand in uw woning. Om de brandgevaar tot een minimum te beperken, is het zaak om ervoor te zorgen dat alle elektriciteit op de juiste manier wordt aangesloten.

Elektriciteit aansluiten

Veel mensen denken dat het aansluiten van elektriciteit niet zo moeilijk is. Indien u dit vaker gedaan heeft, kunt u het waarschijnlijk prima zelf doen. Wanneer u echter geen ervaring heeft met het aanleggen van elektriciteit, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. De stroom moet namelijk wel op een goede en veilige manier aangesloten worden om gevaren te voorkomen. Verkeerd aangesloten apparaten zijn in Nederland een veelvoorkomende oorzaak van brand in een woning.

Kortsluiting achterhalen

Om de kans op brand bij kortsluiting te verkleinen, is het zaak om snel op te treden wanneer er bij u thuis kortsluiting is ontstaan. Wanneer u alle stroom heeft uitgeschakeld, kunt u alles weer inschakelen om te kijken achter welke groep of stop het probleem zit. Als u dit eenmaal weet, haalt u alle stekkers van de elektrische apparaten die op de betreffende groep zijn aangesloten uit het stopcontact. Schakel de stroom weer in en stop de stekkers één voor één weer in het stopcontact. Vliegt de stroom er bij een bepaald apparaat direct weer af? Dan weet u dat dit apparaat de kortsluiting in uw woning veroorzaakt. In dat geval doet u er goed aan om dit apparaat te vervangen.

Hulp inschakelen

Wanneer u niet weet hoe u zelf elektriciteit aan moet leggen of kortsluiting moet verhelpen, doet u er goed aan om hulp in te schakelen. Een elektricien kan ervoor zorgen dat de elektriciteit in uw woning weer naar behoren gaat werken. Indien u de stroom door een elektricien aan laat leggen, is de kans op een verkeerde aansluiting en bijbehorende gevaarlijke situaties een stuk kleiner. Een elektricien kan u ook van dienst zijn bij het achterhalen van de kortsluiting en het vervangen van een groep of stop of het aanleggen van een extra groep.

Schakel direct een elektricien in.