Het feit dat er geen stroom meer op 1 groep in de meterkast staat, kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een beschadigde isolatielaag van de elektriciteitskabels in huis. Mocht er water op de binnenzijde van deze kabels druppelen, dan resulteert dit in een kortsluiting. Ook het samensmelten van twee elektriciteitskabels kan een stroomstoring veroorzaakt hebben. In dit artikel leest u meer over het oplossen van een stroomstoring. Hierbij is het allereerst zaak om naar de oorzaak hiervan te zoeken.

 

Tip: kijk altijd eerst of de buren nog stroom in huis hebben. Mocht ook bij de buren de stroom zijn uitgevallen, dan ligt de oorzaak van de stroomstoring mogelijk buiten uw woning. Schakel de netbeheerder in om de stroomstoring te laten verhelpen.

 

Stappenplan voor het opsporen van de stroomstoring

  • Stap 1: controleer in de groepenkast of een van de stoppen een doorgeslagen zekering heeft, of dat een schakelaar is omgesprongen. Dit kan er voor zorgen dat u geen stroom meer op hebt op 1 groep.
  • Geen stroom meer op 1 groepStap 2: haal de stekkers van de op de groep aangesloten elektrische apparaten uit het stopcontact. Enkel een elektrisch apparaat uitschakelen is hierbij niet voldoende.
  • Stap 3: vervang de doorgeslagen zekering en zet de schakelaar van de groep in de groepenkast weer omhoog.
  • Stap 4: schakel de elektrische apparaten stuk voor stuk opnieuw in. Op het moment dat de zekering van de groep opnieuw doorslaat, heeft u de bron van de stroomstoring gevonden.

 

Bij een kortsluiting zal de zekering van de groep al doorslaan, voordat u het eerste elektrische apparaat in het stopcontact steekt. Het oplossen van zo’n stroomstoring is erg lastig, daar u niet exact weet waar de elektriciteitskabels beschadigd zijn. Schakel onze elektricien in, om u hierbij te laten helpen.

 

Oplossen stroomstoring door een defect apparaat

Slaat de zekering in de groep door op het moment dat u een elektrisch apparaat in het stopcontact steekt? In dat geval is het verstandig het apparaat te vervangen. U kunt overwegen het apparaat te laten repareren, wanneer deze nog niet zo oud of erg kostbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine of wasdroger. In alle andere gevallen loont het om te investeren in een nieuw apparaat. Zelf een beschadigd elektrisch apparaat herstellen is lastig en kan gevaarlijk zijn als u hier onvoldoende kennis over heeft en het apparaat na een reparatie weer aansluit op het stroomnet. Als dit verkeerd gaat loopt u de kans dat er in de toekomst opnieuw geen stroom meer is op 1 groep.

 

Stroomstoring opgelost zonder apparaat te vervangen

Overigens hoeft een gesprongen zekering niet altijd het gevolg te zijn van een kapot elektrisch apparaat of een kortsluiting rond elektriciteitskabels. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de stop uit de groepenkast springt doordat apparaten elektrisch geladen of statisch waren op het moment dat u deze inschakelde. In zo’n geval is het voldoende om de zekering te vervangen en de schakelaar om te zetten.

 

Zorg voor een veilige manier van werken

Werken met elektriciteit in huis kan best gevaarlijk zijn! Zorg dat u het opsporen en oplossen van de oorzaak van een stroomstoring in huis op een verantwoorde wijze aanpakt. Dit doet u door de schakelaar van de groep zonder stroom altijd om te zetten, voordat u aan de slag gaat met apparatuur. Zo weet u zeker, dat de apparaten niet elektrisch geladen zijn. Het doorslaan van de zekering is het gevolg van een te hoge spanning. U moet er niet aan denken, dat het apparaat onder een hoge spanning staat als u deze aanraakt.

 

Werking van de aardlekschakelaar

Iedere meterkast is uitgevoerd met een aardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar, welke we ook wel verliesstroomschakelaar of aardwachter noemen, is een onderdeel die het stroomnet in huis controleert op lekstroom. Lekstroom zou kunnen duiden op een kortsluiting. Zodra een significante hoeveelheid lekstroom geconstateerd wordt door de meterkast, zal de aardlekschakelaar automatisch omspringen. Dit betekent dat de aangesloten elektrische apparaten spanningsloos worden.

Het kan verstandig zijn om de aardlekschakelaar zelf om te zetten, voordat u de elektrische apparaten uit het stopcontact haalt. Zo bent u ervan verzekerd dat u geen schok krijgt als u de stekker uit het stopcontact trekt.

 

Verschil tussen een aardlekschakelaar en aardlekautomaat

Het kan voorkomen dat uw meterkast is uitgevoerd met een aardlekautomaat. Qua werking lijkt de aardlekautomaat enigszins op de aardlekschakelaar. Er zit echter een belangrijk verschil tussen beide elementen! Het grote voordeel van een aardlekautomaat is dat enkel de groep waarbinnen sprake is van lekstroom wordt uitgeschakeld. Alle apparaten die op deze losse groep zijn aangesloten worden hierdoor spanningsloos. Daar waar bij een aardlekschakelaar alle elektrische apparaten in huis spanningsloos worden.

 

Tegelijkertijd maakt een aardlekautomaat het lastiger om de oorzaak van een stroomstoring te vinden wanneer u geen stroom heeft op een groep. De schakelaar van deze automaat schakelt namelijk niet alleen om bij lekstroom, maar bijvoorbeeld ook bij een overbelasting van een groep. Waar u mogelijk denkt aan een kortsluiting, kan de stroomstoring zodoende veroorzaakt worden door een te groot aantal apparaten dat tegelijkertijd is ingeschakeld. Een elektricien kan u hier meer over vertellen.

Schakel direct een elektricien in.