Wanneer u een elektrisch apparaat in het stopcontact steekt, zal deze vrijwel altijd direct werken. Het voelt als vanzelfsprekend, dat we elektriciteit in huis kunnen gebruiken! Toch moeten er op de achtergrond de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd, om u deze netspanning te kunnen bieden. Hoe wordt bijvoorbeeld gegarandeerd dat de netspanning in Nederland niet te hoog is? Een te hoge netspanning zou uw apparatuur kunnen beschadigen. Een te lage netspanning zou ertoe kunnen leiden dat u de apparatuur niet kunt gebruiken. In dit artikel leest u meer over de netspanning in Nederland.

230 volt in Nederland

In Nederland staat er 230 Volt op het stopcontact. Daar de stroomsterkte hier 16 Ampère is, betekent dit dat er een vermogen van 3680 Watt geleverd kan worden. Het vermogen wordt immers berekend door de spanning te vermenigvuldigen met de geleverde stroomsterkte. Zou het apparaat een groter vermogen nodig hebben, dan kan deze niet aangesloten worden op een regulier Nederlands stopcontact. Het is niet vanzelfsprekend dat er 230 Volt op een stopcontact staat. In andere landen werkt men met een hogere of aanzienlijk lagere netspanning. Later op deze pagina zal worden ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillen in netspanning in verschillende landen.

Bij de aankoop van een nieuw elektrisch apparaat, vindt u in de omschrijving vaak welke netspanning het apparaat nodig heeft. Tegenwoordig zijn de meeste apparaten dermate modern, dat deze ook op een hogere of lagere netspanning kunnen worden aangesloten.

Wat is spanningskwaliteit?

Om u te verzekeren van een netspanning van 230 Volt, moet een netbeheerder u een bepaalde spanningskwaliteit bieden. De spanningskwaliteit is eigenlijk een opsomming van mogelijke afwijkingen van de netspanning van 230 Volt. Wanneer deze afwijkingen toenemen, voldoet de geleverde stroom in huis mogelijk niet meer aan de spanningskwaliteit en moet de netbeheerder voor een oplossing zorgen. De spanningskwaliteit zegt iets over de hoogte van de spanning (230 Volt, met een frequentie van 50 Hz), de grenzen waarbinnen de spanning af mag wijken van 230 Volt, de mate en frequentie van variatie in de netspanning en eventuele spanningdips.

De vastgelegde grenzen aan de spanningskwaliteit zijn officieel vastgelegd in de NEN-EN 50160. Dit is een landelijk geldende norm, waaraan alle netbeheerders zich dienen te houden. Mocht de geleverde netspanning niet voldoen aan de limieten zoals deze in de NEN-EN 50160 zijn vastgelegd, dan kunt u de netbeheerder hierop aanspreken.

Verandering van 220 naar 230 Volt

In het verleden was de netspanning lager dan de huidige 230 Volt. Destijds leverde men in Nederland een netspanning van 220 Volt. Het maakt dat veel mensen nog steeds spreken van die 220 Volt, wanneer zij het hebben over de netspanning die uit het stopcontact komt. Zou u de netspanning meten in huis, dan merkt u al snel dat de netspanning ook in uw woning verhoogd is ten opzichte van een aantal jaar geleden. Houd er rekening mee, dat de spanning vaak niet exact 230 Volt zal zijn. Door de richtlijnen uit de reeds genoemde NEN-EN norm, mag een netbeheerder een iets lagere netspanning aan u leveren.

Deze verandering van 220 naar 230 Volt komt voort uit de wens om de netspanning in alle Europese landen gelijk te trekken. Waar de netspanning in Nederland op 220 Volt lag, bood het Verenigd Koninkrijk een netspanning van 240 Volt. Die verschillen in netspanning heeft men vereffend door te kiezen voor een netspanning van 230 Volt in alle Europese landen.

Verschillende spanningen in de wereld

Waar alle Europese landen een netspanning van 230 Volt hanteren, ligt de netspanning in andere landen hoger of lager. Kijk bijvoorbeeld eens naar Bermuda, waar men slechts een netspanning van 120 Volt levert! Het toont aan hoe belangrijk het is om altijd een wereldstekker mee op reis te nemen wanneer u Europa verlaat. De stekkers zoals we deze in Nederland gebruiken, zijn in een land als Bermuda niet bruikbaar.

Onderstaand vindt u de netspanning van verschillende andere landen.

  • Argentinië: 220 Volt
  • Aruba: 120 Volt
  • Bonaire: 127 Volt
  • Canada: 120 Volt
  • Egypte: 220 Volt
  • Hongkong: 220 Volt
  • Indonesië: 230 Volt
  • Malta: 230 Volt
  • Peru: 220 Volt
  • Puerto Rico: 120 Volt

Waarom staat er wel eens 110-240 Volt op mijn apparaat?

Ziet u 110-240 Volt op uw apparaat of de verpakking hiervan staan? Dit is een goed teken, want u kunt het apparaat hiermee ook in andere landen gebruiken. Reeds werden een aantal voorbeelden genoemd van landen, waarin de spanning hoger of aanzienlijk lager ligt dan in Nederland. Een apparaat waarop 110-240 Volt vermeld staat, kunt u in ieder van deze landen gebruiken. Tegenwoordig geldt voor vrijwel alle elektrische apparaten, dat zij wereldwijd kunnen worden ingezet. Kijk ook naar de frequentie van het apparaat. Vaak staat op het apparaat vermeld dat de frequentie tussen de 50 en 60 Hz mag liggen.netspanning Nederland

Houd er rekening mee, dat men in andere landen vaak ook een andere stekker gebruikt. Het is om die reden belangrijk om een wereldstekker mee te nemen op reis. Zo voorkomt u dat het apparaat geschikt is voor het gebruik bij een andere netspanning, maar dat deze niet de juiste stekker heeft.

Wat zijn de voor- en nadelen van een hogere netspanning?

Waarom wordt in het ene land een netspanning van 120 Volt gehanteerd en in andere landen een netspanning van 240 Volt? Zitten er voordelen aan een hogere netspanning? Een hogere netspanning betekent dat er doorgaans een groter vermogen geleverd kan worden. Het verhogen van de netspanning van 220 Volt naar 230 Volt maakt dat een stopcontact 160 Watt meer aan energie kan leveren zonder oververhit te raken. Dit kan handig zijn, wanneer u bijvoorbeeld meerdere apparaten aansluit op hetzelfde stopcontact via een stekkerdoos. Voor grootstroomverbruikers heeft u krachtstroom nodig. Een regulier stopcontact levert voor deze apparaten onvoldoende vermogen.

Nadelen aan een hogere netspanning zitten er in principe niet. Enkel wanneer u oude apparaten gebruikt die enkel geschikt zijn voor 220 Volt, zult u deze mogelijk sneller moeten vervangen. In de praktijk zijn de meeste apparaten geschikt voor een netspanning tussen de 110 en 240 Volt.

Schakel direct een elektricien in.