Een IP-code is een internationale code die staat voor International Protection Rating of Ingress Protection. Deze code is terug te vinden op elektrische apparaten en ook op diverse soorten kabels. De IP-code duidt aan in hoeverre het apparaat of de kabel bescherming biedt voor de omgeving of de gebruiker ervan. Een IP-code bestaat altijd uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft aan in welke mate het apparaat of de kabel bescherming biedt tegen het indringen van voorwerpen en aanraking en het tweede getal duidt aan in hoeverre het betreffende product beschermt tegen het indringen van vocht. Een apparaat dat of kabel die voorzien is van IP 69 biedt de hoogste mate van bescherming.

Schakel direct een elektricien in.