Het begrip kilowattuur wordt doorgaans gebruikt als maatstaf voor energie-inhoud. Vaak wordt niet het gehele woord gebruikt om het verbruik aan te tonen, maar wordt het begrip aangeduid met kwh.  In principe geeft een kilowattuur het gemiddelde vermogen aan dat gedurende een uur vebruikt wordt. Wanneer een apparaat een vermogen heeft van één kilowatt en gedurende een uur aan het werk is, verbruikt één kilowattuur aan energie. De hoeveelheid kilowattuur die een huishouden verbruikt, wordt gemeten met behulp van een kilowattuurmeter. Een dergelijke meter is doorgaans te vinden in de meterkast. Op de meeste maandelijkse energierekeningen wordt de hoeveelheid verbruikte kwh’s ook weergeven.

Schakel direct een elektricien in.