De NEN 3410 Keuring is een keuring die elektrische installaties eens in de zoveel tijd ondergaan. Om elektrische apparaten, verlengsnoeren en andere elektriciteitsverbruikers veilig te kunnen gebruiken, schrijft NEN 3140 de periodieke keuring van de elektrische gebruiksvoorwerpen voor. Door deze keuring uit te voeren, wordt de kans op elektrocutie en kortsluiting tot een minimum beperkt. Naast de visuele inspectie worden er bij een NEN 3140 Keuring metingen en beproevingen uitgevoerd. De inspectie mag alleen worden uitgevoerd door mensen met verstand van het keuren van elektrische apparaten. Dit hoeft niet per definitie iemand te zijn met een achtergrond in de elektrotechniek, maar dit geniet wel de voorkeur.

Schakel direct een elektricien in.