NEN1010 wordt in Nederland gebruikt als veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties. De afspraken die in deze bepaling zijn opgenomen, zijn opgesteld voor en door de elektrotechniek. In deze afspraken kan een elektricien onder meer vinden aan welke eisen een installatie met lage spanning minimaal moet voldoen. NEN1010 wordt onder meer gebruikt voor elektrische installaties in woningen en kantoren, maar ook in gebouwen, op openbare- en industrieterreinen, in de landbouw, veeteelt en tuinbouw, in caravans, in jachthavens, voor buitenverlichting en bij oplaadpunten voor bijvoorbeeld elektrische auto’s. Een bestaande elektrische installatie moet altijd aan de laatste NEN1010-norm voldoen. Indien dit niet het geval is, moet de installatie op dit niveau worden gebracht.

Schakel direct een elektricien in.