Elektrisch vermogen kan op verschillende manieren worden opgewekt. Denk bijvoorbeeld aan vermogen wat wordt opgewekt in grote elektriciteitscentrales en vanuit deze centrales naar Nederlandse woningen wordt gevoerd. Naast het vermogen wat in grote centrales opgewekt wordt, kunnen huishoudens zelf ook elektrisch vermogen opwekken. Denk aan het gebruik van zonnepanelen op het dak van uw woning. Deze zonnecollectoren zijn op kleine transformatoren aangesloten, die het zonlicht omzetten naar elektrisch vermogen. In Nederland wordt het vermogen via een groot netwerk van hoogspanningskabels vervoerd. Deze hoogspanningskabels lopen zowel boven, als onder de grond naar woningen en grote bedrijfspanden.

Schakel ons direct in.