Stopcontacten zijn onmisbaar in huis! U gebruikt ze voor het opladen van uw mobiele telefoon, voor het aansluiten van de televisie of blender, enzovoorts. Mocht u een nieuw stopcontact aan willen sluiten, dan zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Kijk bijvoorbeeld eens naar het verschil tussen een geaard en niet-geaarde stopcontacten. Om u hierbij op weg te helpen, vertellen we er op deze pagina meer over! Waarom heeft u een stopcontact met randaarde nodig? Wat is eigenlijk het verschil met een stopcontact zonder randaarde?

In de basis komt het erop neer, dat een stopcontact met aarde voorkomt dat onderdelen van het aangesloten elektrische apparaat onder stroom komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de behuizing van het apparaat. Zou u de behuizing aanraken als dit onder stroom staat, dan krijgt u een flinke schok.

Herkennen van verschil tussen geaard en niet geaard stopcontact

Een geaard en niet geaard stopcontact zijn heel eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Bij een geaard stopcontact ziet u aan de boven- en onderzijde van het stopcontact een metalen pin zitten. Daarbij zult u een groen met geel aardedraad aantreffen, wanneer u het stopcontact losdraait. Houd er bij het gebruik van een geaard stopcontact rekening mee, dat ook de stekker zelf geaard moet zijn. Mocht u niet zeker weten of uw stekker een model met randaarde is, dan zou u deze open moeten schroeven. Als u een groen met gele kabel aantreft, gaat het om een geaarde stekker. Randaarde

Waarom is randaarde zo belangrijk?

Zoals u reeds las, helpt een stopcontact met randaarde u te voorkomen dat de behuizing van een elektrisch apparaat onder stroom kan komen te staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat de kabels aan de binnenzijde van het apparaat versleten zijn geraakt. Als de mantel van zo’n kabel splijt, komt de binnenzijde bloot te leggen. Op het moment dat de binnenzijde van twee kabels elkaar raken of bijvoorbeeld in aanraking komen met vocht, resulteert dit in een kortsluiting. Bij een kortsluiting kunnen de onderdelen van het apparaat onder stroom komen te staan. Raakt u het apparaat aan, dan loopt u het risico op ernstig letsel.

Het is niet per definitie zo, dat een niet-geaard stopcontact onveilig is. Zonder kortsluiting of lekstroom zal de behuizing van het apparaat niet onder stroom komen te staan. Daar u een kortsluiting over het algemeen niet aan ziet komen, wordt het gebruik van een geaard stopcontact wel sterk aangeraden. Niet voor niets is het gebruik van een geaard stopcontact sinds 1996 verplicht bij nieuwbouwprojecten en renovaties. Onderstaand vindt u een stappenplan, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe het aansluiten van een geaard stopcontact in zijn werk gaat.

Belang van het correct aansluiten van stopcontact met randaarde

Zelfs wanneer een stopcontact met randaarde niet op de juiste wijze is aangesloten, zal het stopcontact werken. Dit maakt dat het bij het plaatsen van zo’n stopcontact cruciaal is, om uit te zoeken of dit op correcte wijze gebeurd is. Het inschakelen van een elektricien kan een verstandige keuze zijn bij het aansluiten van een stopcontact met randaarde. Zo bent u ervan verzekerd dat de randaarde zijn werk doet bij een kortsluiting of lekstroom.

Stappenplan: stopcontact met randaarde aanleggen

Iedere woning heeft een aantal centraaldozen, welke zich vaak bevinden rond de lichtpunten in het plafond. Wanneer u enig geluk heeft, zijn deze centraaldozen wél voorzien van een groen met gele aardedraad. Het maakt het relatief eenvoudig om een stopcontact met randaarde te plaatsen. U kunt vanaf dit punt namelijk meerdere aardedraden richting de aan te passen stopcontacten trekken. Houd er hierbij rekening mee, dat het oude stopcontact vervangen zal moeten worden. Zoals u eerder las, heeft een stopcontact met randaarde een metalen pin aan de boven- en onderzijde. U kunt deze losse stopcontacten bij iedere bouwmarkt kopen of deze online bestellen. Voor het verlengen van de aardedraden vanuit een centraaldoos in het plafond heeft u lasklemmen nodig. Ook dit onderdeel koopt u bij de bouwmarkt. Zorg dat u voldoende aardedraad heeft, om deze door te trekken richting het stopcontact.

Onderstaand stappenplan legt u in tien heldere stappen uit, hoe u een stopcontact zonder randaarde kunt vervangen voor een model met randaarde. Op deze manier voorkomt u straks dat u gevaar loopt bij een kortsluiting.Randaarde

Stap 1. Spanning afkoppelen

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om de spanning af te koppelen. U kunt ervoor kiezen om de groep waaraan u werkt uit te schakelen in de meterkast. Nog veiliger is het om de hoofdschakelaar om te zetten. Op deze manier heeft u nergens in huis stroomt en bent u ervan verzekerd, dat u geen schok krijgt tijdens de werkzaamheden.

Stap 2. Open de centraaldoos in het plafond

Open nu de centraaldoos in het plafond. Mogelijk dient u hiervoor eerst een lamp los te schroeven. Haal de verschillende draden uit de centraaldoos, om deze te kunnen verlengen met de lasklemmen. Als het goed is zitten er drie kleuren draden in de centraaldoos (bruin, blauw en groen met geel).

Stap 3. Verwijder de contactdoos

Verwijder nu de wandcontactdoos van de wand, die u wilt vervangen voor een stopcontact met randaarde. Pas hierbij op, dat u de kabels waarop de wandcontactdoos aangesloten is niet beschadigt. Deze kunt u nog gebruiken voor het aansluiten van een nieuwe wandcontactdoos.

Stap 4. Bundel de elektriciteitsdraden

Pak nu een bruine, blauwe en groen met gele elektriciteitskabel en strip de mantel hiervan tot circa 10 centimeter vanaf het uiteinde. Bundel de kabels, bijvoorbeeld met een klein stukje tape, om deze eenvoudig door de leiding te kunnen trekken.

Stap 5. Strip de draden uit de leiding

Strip nu een van de in de leiding aanwezige draden (circa 10-15 centimeter). Het maakt hierbij niet uit om welke van de kabels dit gaat. Maak een lusje aan het uiteinde van deze kabel en knoop daar de nieuwe bundel met elektriciteitskabels aan vast. Mocht u een trekveer in huis hebben, dan kunt u deze stap overslaan. De trekveer helpt u om de nieuwe elektriciteitskabels door de leiding te trekken. Daar waar u dit anders middels het lusje aan de bestaande kabel zou doen.

Stap 6. Vervang de kabels

Kijk in de centraaldoos welke kabels losgekoppeld kunnen worden. Dit doet u door voorzichtig aan het uiteinde van de elektriciteitskabels bij het stopcontact te trekken. Verwijder de oude kabels in de leiding en vervang deze voor de set met nieuwe elektriciteitskabels. Zoals reeds beschreven, kunt u hier zowel een trekveer als bestaande kabel met lus voor gebruiken.

Stap 7. Knip de elektriciteitskabels af

Knip de elektriciteitskabels ruim af aan de zijde van zowel de centraaldoos, als ook van de wandcontactdoos. Aan de zijde waar u de kabel nog niet gestript heeft, dient u dit alsnog te doen. Het is voldoende om de kabels voor circa één of anderhalve centimeter te strippen.

Stap 8. Sluit de kabels aan op de centraaldoos

Sluit nu de elektriciteitskabels aan op de centraaldoos in het plafond. U dient hierbij de lasklem te gebruiken om de bestaande kabels aan de nieuwe kabel te koppelen. Let er hierbij goed op, dat u de juiste kleuren met elkaar verbindt (blauw bij blauw, bruin bij bruin en groen/geel bij groen/geel). U kunt de centraaldoos vervolgens afsluiten.

Stap 9. Sluit de wandcontactdoos aan

Tijd om de elektriciteitskabels ook aan het andere uiteinde te verbinden. Pak de wandcontactdoos met randaarde erbij, zodat u deze aan kunt sluiten. Monteer het stopcontact netjes in de al aanwezige inbouwdoos in de wand.

Stap 10. Zet spanning op de stopcontacten

Nu is het enkel nog zaak om de spanning weer op de stopcontacten te zetten in de meterkast. Zet de stop van de groep waarbinnen u gewerkt heeft om, of doe dit bij de hoofdschakelaar. Controleer vervolgens met een spanningszoeker of er spanning op het aangesloten stopcontact staat.

Mocht er nog geen aardedraad in de centraaldoos aanwezig zijn, dan moet deze aangesloten worden vanuit de meterkast. Het is verstandig om deze klus over te laten aan een elektricien. Niet alleen is de klus tijdrovend, ook is het niet zonder risico. Het op de juiste wijze aansluiten van de aardedraad op de meterkast is cruciaal om stroomstoringen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Schakel direct een elektricien in.