De prijs van elektriciteit wordt uitgedrukt per kWh. KWh zal zodadelijk nader worden toegelicht . Verder zult u lezen over de manier waarop de kWh prijs is opgebouwd en hoe deze prijs zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Prijs elektriciteit gemeten in kWh, maar wat is kWh eigenlijk?

KW staat voor kilowatt en de h staat voor het Engelse woord hour, uur in het Nederlands. De afkorting staat dus voor het aantal kilowatt dat een apparaat per uur verbruikt. Een kilowatt is 1000 Watt. De prijs van een kilowatt aan elektriciteit varieert per energieleverancier. In 2020 ligt de prijs van een kilowatt aan elektriciteit tussen de 20 en 23 cent(inclusief belastingen en heffingen van de overheid). De gemiddelde prijs voor een kilowatt bij een energieleverancier kost gemiddeld €0,2119 per kilowatt in 2020 Dit bedrag geldt als vast tarief voor een jaar. De prijs van een kWh bestaat uit verschillende kosten. Een van deze kosten

Prijs elektriciteit

is de energiebelasting, die in 2020 maar liefst €0,0986 bedraagt. De energiebelasting bepaalt dus 43 tot 49 procent van de gehele prijs per kWh. Een tweede kostenpost is de ODE. Deze belasting is ingevoerd om de ontwikkeling van duurzame(re) energie te stimuleren. ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Er wordt ook nog 21% BTW gerekend per kWh, die ongeveer 3 cent per kWh is. Uiteindelijk zorgen deze kostenposten er grotendeels voor dat de prijs per kWh €0,20 tot 0,23 is. De prijs van elektriciteit per kWh zonder deze kostenposten zou ongeveer rond de €0,08 liggen. Dit betekent dat meer dan de helft van de prijs per kWh bestaat uit belasting! Hieronder volgt een schematische weergave van de prijs per kWh van meerdere energieleveranciers:

EnergieleverancierPrijs per kWh(1 jaar)Verschil 1 jaar en meerdere jaren
Budget Energie€ 0,21296De prijs per kWh valt hoger uit als u bij deze energieleverancier voor 3 jaar vast kiest (€ 0,22748).
Pure Energie€ 0,21487De prijs per kWh valt hoger uit als u bij deze energieleverancier voor 3 jaar vast(€ 0,21802) of 5 jaar(€ 0,22136) vast kiest
Oxxio€ 0,20468De prijs per kWh valt hoger uit als u bij deze energieleverancier voor 3 jaar vast(€ 0,20891) of elk moment vrij opzegbaar(€ 0,23306) kiest.
EnecoBij deze leverancier is er een prijsverschil tussen Europese Wind(€ 0,21067) en Hollandsewind (€ 0,21661)De prijs per kWh valt hoger uit als u bij deze energieleverancier voor 3 jaar vast Europese Wind (€ 0,21332) of Hollandsewind(€ 0,21865) kiest.
NLE€ 0,21175De prijs per kWh valt hoger uit als u bij deze energieleverancier voor 3 jaar vast (€ 0,21115) kiest. Het opvallende bij deze energieleverancier is dat de prijs voor 3 jaar vast lager is dan de prijs voor 1 jaar vast, terwijl dit bij alle andere energieleverancier juist niet zo is.

Enkel en dubbeltarief (piek en dal)

We kennen de spits. U betaalt bijvoorbeeld meer als u met de trein rijdt in de spits dan als u rijdt in de daluren. De daluren zijn op werkdagen van 0.00 – 6.30 uur, van 9.00 – 16.00 uur en van 18.30 – 24.00 uur, en in het weekend en op feestdagen de hele dag. Er zijn ook zulke piek- en daluren verbonden aan uw energierekening. U kunt kiezen voor een enkeltarief of dubbeltarief. Bij een enkeltarief zijn de kosten gedurende de 24 uur van een dag dezelfde prijs. Bij een dubbeltarief betaalt u overdag meer, maar ‘s nachts en in het weekend betaalt u een lager tarief. Als u nou meer stroom in het weekend en ‘s nachts gebruikt kan het veel voordeliger uitkomen als u voor een dubbeltarief kiest. De tijdstippen van de daluren verschillen per regio. In Limburg, Noord-Brabant en een aantal gemeenten daarbuiten geldt een daltarief tussen 21:00 en 7:00 uur. In de rest van Nederland liggen de daluren tussen 23:00 en 7:00 uur. Tijdens het weekend of op feestdagen geldt altijd het daltarief.

Factoren die van invloed zijn op de prijs van elektriciteit

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de prijs van elektriciteit. We kunnen natuurlijk naar deze factoren kijken om in te schatten of de prijs van elektriciteit in de toekomst gaat dalen of stijgen. Er zijn wel vijf factoren die van invloed zijn op de prijs van elektriciteit. De meest logische factor is natuurlijk dat de vraag naar stroom toeneemt. Als de vraag naar stroom toeneemt, neemt de prijs ook toe. Dit heeft u bij de meeste producten, zoals benzine, brood, dropjes, auto’s en nog veel meer. Meestal stijgt de vraag naar stroom bij groei van de economie. Een tweede factor is de gasprijs. Als de gasprijs op internationaal gebied verandert in prijs, merken de consumenten van leveranciers die gas afnemen dat aan de energieprijs. De verhoging van de gasprijs wordt doorberekend aan de consument. Een derde factor is de opslagkosten van energie.

Verduurzaming in Nederland

Vrijwel ieder huishouden gebruikt nu zowel grijze als groene stroom. De prijs van elektriciteit is daardoor nu lager dan met alleen één van deze soorten stroom. Maar door de hoge opslagkosten van groene stroom en de voorzieningen die ervoor nodig zijn om het op te wekken, zal de prijs van stroom in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Een vierde factor is de CO2 prijs. Dit is een prijs die energieleveranciers betalen voor de uitstoot van CO2 in het proces van energie opwekken en opslaan. De minimale CO2 prijs zal in de komende jaren waarschijnlijk toenemen. Deze CO2 prijs wordt verwerkt in de consumentenprijs van stroom waardoor stroom dus duurder wordt. Een vijfde factor is de sluiting van kolencentrales. Door het plan van de overheid om Nederland te “verduurzamen” zullen alle kolencentrales op een gegeven moment moeten sluiten. Kolen zijn geen groene energiebronnen. Door het sluiten van deze kolencentrales wordt de vraag naar gas hoger. Deze verandering van vraag merkt u in de prijs van de energierekening.

De historie van de prijs

Voor 2004 konden consumenten hun eigen energieleverancier niet kiezen. Dit betekende dat er maar een of een paar aanbieders van energie waren. Dit zorgde er natuurlijk voor dat de prijzen redelijk hetzelfde bleven en dat de kosten voor iedereen ongeveer gelijk zouden zijn. Vanaf 2004 vond er een liberalisering van de energiemarkt plaats. Dit zorgt voor concurrentie op de vrije markt. De prijzen van de energierekening zijn tussen 2004 en 2017 heel wat gestegen. Tussen 2011 en 2014 zijn de prijzen gelijk gebleven en in 2015 dalen de prijzen erg sterk. De daling is het gevolg van de lage gas-, olie- en kolenprijzen en door de toenemende vraag en aanbod naar duurzamere alternatieven.

Vanaf 2016 begint de prijs weer te stijgen. In 2017 stijgt de prijs nog meer als gevolg van milieubelasting(CO2 prijs en ODE) op stroom. Aan het einde van het jaar 2018 dalen de energieprijzen pas weer, maar toch blijft de gemiddelde energierekening hoger dan eerdere jaren. In 2019 hoefden consumenten steeds minder te betalen aan energie, vanwege de jaarlijkse toenemende stijging in de vaste leveringskosten. Ondanks de daling in energieprijzen bleven de energierekeningen hoger worden vanwege aanpassingen in het belastingstelsel.

Verwachting prijs elektriciteit in de toekomst

Laten we nu gaan kijken wat de verwachting van de prijs in de toekomst is. Doordat Nederland verlangt om steeds klimaatneutraal te worden, zullen de prijzen op lange termijn omhoog gaan. Vooral de prijs van gas, omdat er gehoopt wordt dat de gaskraan op een gegeven moment helemaal dicht kan en dat we allemaal geen gas meer gebruiken. Ook de prijs van stroom zal een klein beetje hoger worden. Op lange termijn kunnen we ook een aantal voorspellingen maken. Dit kunnen

we vooral doen aan de hand van onderdelen uit het klimaatakkoord. Omdat gasgebruik, zoals u eerder hebt gelezen, ontmoedigd gaat worden, zal de energiebelasting op gas met 75% stijgen in 2030! Maar… de belasting op stroom daalt tegelijkertijd. Dit heeft de overheid besloten zodat mensen die overgaan op bijvoorbeeld zonnepanelen minder hoeven te betalen voor hun stroomgebruik. Tussen nu en 2030 zullen de energiekosten langzaam toenemen. Ook wordt een lichte stijging in de energieprijs verwacht als gevolg van marktontwikkelingen tot 2030. Nu u alles gelezen heeft kunt u zich voorstellen dat het belangrijk is om de juiste keuze te maken tussen energieleveranciers. Het is dus belangrijk om de informatie hierboven goed door te nemen om voor uzelf te voorspellen wat op de lange termijn voordeliger voor u is.

Bekijk hier onze andere leerzame artikelen!

Schakel direct een elektricien in.