Door een stroomstoring kunt u gedurende bepaalde tijd geen stroom meer gebruiken. Om te kijken wat het probleem is, moet u natuurlijk wel weten wat u moet doen om de storing te verhelpen. Mogelijk is er sprake van een algehele storing, maar het kan ook zo zijn dat één van de apparaten in uw woning de stroomstoring veroorzaakt. Bij een stroomstoring doet u er dan ook goed aan de volgende stappen te volgen.

Controle

Om te kijken of het om een lokaal probleem gaat, moet u een kijkje nemen in de meterkast. Controleer of alle groepenschakelaars zijn ingeschakeld. Indien u nog een stoppenkast heeft, moet u kijken of de smeltzekeringen nog in orde zijn. Is hier niets mee aan de hand? Werp dan eens een blik op hoofdzekering. Indien deze defect is, moet u contact opnemen met een monteur om de storing te verhelpen.

Aardlekschakelaar

Wanneer bovenstaande opties niet in uw meterkast waarneembaar zijn, zit het probleem misschien in de aardlekschakelaar. Wanneer deze aan staat, kunt u de testknop gebruiken om te kijken of er daadwerkelijk een storing is. Als de aardlekschakelaar uit staat, probeert u deze eerst in te schakelen. Valt de schakelaar direct weer uit? Dan gaat het om een lokaal probleem.

Apparaten controleren

Om de oorzaak van de storing te achterhalen, moet u eerst kijken onder welke groep of stop het probleem valt. Wanneer u dit eenmaal achterhaald heeft, haalt u de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact en schakelt u de stroom op de betreffende groep weer in. Stop de stekkers één voor één weer in het stopcontact. Valt de stroom uit bij een bepaald apparaat? Dan weet u dat dit de veroorzaker is van de stroomstoring.

Elektricien inschakelen

Lukt het u niet om de stroomstoring te verhelpen? Neem dan contact op met een elektricien. Ga vooral niet zelf prutsen met de stroom, want dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Een elektricien weet hoe hij de storing moet verhelpen en zorgt er zo nodig voor dat er een extra groep wordt aangelegd om de hoeveelheid stroom goed te kunnen verwerken. Hierdoor wordt de kans op een toekomstige stroomstoring door een lokaal probleem tot een minimum beperkt.

Schakel direct een elektricien in.