Wanneer we het over weerstand hebben, dan spreken we over het omgekeerde van geleidingsvermogen. Geleidingsvermogen is de mate waarin elektrische ladingen zich door materialen kunnen verplaatsen. Dit geleidingsvermogen is afhankelijk van de weerstand van een materiaal. Als de weerstand groot is, zal het geleidingsvermogen klein zijn en andersom. Een materiaal waarin de weerstand zo groot is dat er geen geleiding mogelijk is, noemen we een isolator. Het tegenovergestelde van zo’n isolator noemen we een geleider, waarin elektrische ladingen zich juist erg makkelijk kunnen verplaatsen. Voor de elektra binnen uw woning is het belangrijk dat de elektrische ladingen via een geleider lopen.

Schakel direct een elektricien in.